5

BÁNH IN NHÂN MÔN SẦU SIÊNG (gói 500g) Sản phâm OCOP 3 sao

Liên hệ
Màu sắc: Trắng
Trắng
Số lượng:

Thông tin chung

Tính năng nổi bật

BÁNH IN NHÂN MÔN SẦU SIÊNG
Hộ Kinh Doanh Đỗ Anh Thư
Địa chỉ sản xuất: Số 298 tỉnh lộ 936, ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
SĐT: 02993.855.023
HSD: 14 ngày kể từ ngày sản xuất
Sản phẩm OCOP của huyện Mỹ Xuyên.
Hộ kinh doanh Tư Hồng sản xuất nhiều loại bánh in như bánh in môn; bánh in nhân đậu xanh; bánh in nhân cacao, bánh pía, bánh in trăng.

BÁNH IN NHÂN MÔN SẦU SIÊNG
Hộ Kinh Doanh Đỗ Anh Thư
Địa chỉ sản xuất: Số 298 tỉnh lộ 936, ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 
SĐT: 02993.855.023    
HSD: 14 ngày kể từ ngày sản xuất
Sản phẩm OCOP của huyện Mỹ Xuyên.
Hộ kinh doanh Tư Hồng sản xuất nhiều loại bánh in như bánh in môn; bánh in nhân đậu xanh; bánh in nhân cacao, bánh pía, bánh in trăng...


Xem thêm nội dung
Thu gọn nội dung

Nông Thủy Sản Sóc Trăng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.