Livestream đã diễn ra

60 phút
Giải đáp câu hỏi cỏ dại có cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng không và nhiều câu hỏi khác

Livestream hướng dẫn chăm sóc cây giống

60 phút
Cách phòng ngừa cây bị xì mủ gốc, lở cổ rễ, nứt trái...

livestream tư vấn trồng cây giống