Liên hệ gian hàng

Thông tin về gian hàng

  • Địa chỉ: QL15, Tân Thành, Thường Xuân, Thanh Hoá​
  • Số điện thoại: 0982444893​
  • Email: tuongvitrai@gmail.com​
  • Facebook:
  • Website: vibabo.vn​
Liên hệ gian hàng

Đơn vị tổ chức

Nhà tài trợ
Vàng
Đồng