Liên hệ gian hàng

Thông tin về gian hàng

  • Địa chỉ: 34/46 Phố Trường Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội​
  • Số điện thoại: 0385916168​
  • Email: info@ongtre.com.vn​
  • Facebook:
  • Website: ongtre.com.vn​
Liên hệ gian hàng

Đơn vị tổ chức

Nhà tài trợ
Vàng
Đồng