Sản phẩm Tre Trà Lân

Công ty chúng tôi tự hào khi được đặt tên 2 chữ Trà Lân. Bởi vì đây là một địa danh lịch sử mà Nguyễn Trãi đã đưa vào bình ngô đại cáo “ miền Trà Lân trúc chẻ tro bay” nơi mà bạt ngàn với những khóm tre, mét là nguồn nguyên liệu chính để Công ty chúng tôi sản xuất và phát triển ngành tre mỹ nghệ. Bên cạnh đó Công ty chúng tôi cũng đã tạo việc làm ổn định cho các lao động là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật góp phần nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm cũng như tạo nguồn thu nhập ổn định cho người lao động.
Với tầm quan trọng của môi trường và sinh kế cho người dân Công ty chúng tôi quyết tâm đem lại giá trị bền vững hướng tới mục tiêu sản phẩm xanh hiện tại và trong tương lai.

Liên hệ gian hàng

Thông tin về gian hàng

  • Địa chỉ: QL7, Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An​
  • Số điện thoại: 0989533155​
  • Email: Thaidangtien1987@gmail.com​
  • Facebook: https://www.facebook.com/Tralanbamboo/​
  • Website:
Liên hệ gian hàng

Đơn vị tổ chức

Nhà tài trợ
Vàng
Đồng