Liên hệ gian hàng

Thông tin về gian hàng

  • Địa chỉ: Thôn Đông Ninh, Xã Hà Ninh, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá​
  • Số điện thoại: 0948428438​
  • Email: tamtremanhcuong@gmail.com​
  • Facebook:
  • Website: https://bamboogreen.vn/​
Liên hệ gian hàng

Đơn vị tổ chức

Nhà tài trợ
Vàng
Đồng