Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang

Giới thiệu ngắn gọn về NCC: Công ty CP Đường Thành Thành Công Biên Hòa là doanh nghiệp dẫn dẫn đầu ngành Mía đường Việt Nam, sở hữu vùng nguyên liệu rộng lớn và hiện đại, hệ thống dây chuyền sản xuất theo công nghệ Châu Âu, TTC Sugar cung cấp đầy đủ các giải pháp về đường cho sản xuất công nghiệp lẫn tiêu dùng.

Liên hệ gian hàng

Thông tin về gian hàng

  • Địa chỉ: Số 04, Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ​
  • Số điện thoại:
  • Email: vpdpxdntm@gmail.com ​
  • Facebook:
  • Website:
Liên hệ gian hàng

Đơn vị tổ chức

Nhà tài trợ
Vàng
Đồng