5

Chè Bát Tiên - OCOP 4 SAO

Liên hệ
Màu sắc: Xanh
Xanh
Số lượng:

Thông tin chung

Tính năng nổi bật

Chè được sản xuất tập trung tại huyện Đình Lập với diện tích 760 héc ta, sản lượng chè búp khô gần 550 tấn/năm, giá trị kinh tế khoảng 110 tỷ đồng. Các loại chè được sản xuất từ những giống chè tốt nhất tạo vị dịu ngọt, hương thơm tự nhiên đặc trưng. Trên địa bàn tỉnh có hai nhà máy chế biến chè thuộc Công ty cổ phần chè Thái Bình. Sản phẩm chính xuất bán là chè Ô Long, chè Bát Tiên, thị trường chủ yếu là các nước Đài Loan, Ấn Độ và cung cấp cho thị trường trong nước. Định hướng qui hoạch đến năm 2025 mở rộng diện tích lên hơn 2 nghìn héc ta.
Tea is produced concentratedly in Dinh Lap district with an area of 760 hectares, the output of dried bud tea is nearly 550 tons/year, the economic value is about 110 billion VND. The teas are produced from the best tea varieties to create a sweet taste, characteristic natural aroma. In the province, there are two tea processing factories belonging to Thai Binh Tea Joint Stock Company. The main products for sale are O Long tea, Bat Tien tea, main markets are Taiwan, India and supplied to the domestic market. Planning orientation to 2025 to expand the area to more than 2 thousand hectares.Xem thêm nội dung
Thu gọn nội dung

Sản phẩm cùng loại

Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ

Gian hàng nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới phía bắc có Diện tích đất nông nghiệp chiếm 80% diện tích đất tự nhiên (trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 111.354 ha, đất lâm nghiệp là 679.877 ha). Khí hậu Lạng Sơn có nét đặc trưng khí hậu á nhiệt đới, có nền nhiệt không quá cao, lượng mưa trung bình khoảng 1.400 - 1.500 mm/năm, nền địa hình cao trung bình so với mặt nước biển là 251m. Với các vùng sinh thái đa dạng, (có vùng cánh đồng và miền núi), đất đai tương đối màu mỡ, tài nguyên thiên nhiên phong phú, có hệ thống giao thông thuận lợi, lại cận kề với Trung Quốc - một thị trường lớn, nên Lạng Sơn là cửa ngõ giao lưu kinh tế - du lịch của Việt Nam với Trung Quốc và qua đó tới một số nước trên Thế giới là điều kiện cho tỉnh Lạng Sơn phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa với đa dạng các cây trồng vật nuôi, trong đó có những sản phẩm đặc sản có giá trị kinh tế cao.
---------
Lang Son is a frontier mountainous province in the Northeast of Viet Nam. Agricultural land area is accounting for 80% of natural land area (of which agricultural land is 111,354 ha, forestry land is 679,877 ha). Lang Son's climate is characterized by a subtropical climate, with a low temperature, an average rainfall of about 1,400 - 1,500 mm/year, with an average elevation of 251m above sea level. With diverse ecological regions, (with fields and mountainous areas), relatively fertile land, rich natural resources, convenient transportation system and adjacent to China - a large market. Therefore, Lang Son is the gateway for economic – tourism exchanges of Vietnam with China and through which to a number of countries in the world, which is a condition for Lang Son province to develop agricultural production with diversified plants and animals, including specialty products with high economic value.

Sản phẩm cùng gian hàng

Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ
Đồ uống - Thực phẩm khác

Liên hệ