5

Chè dưới tán Hồi (Tea under the star anise tree)- OCOP 3 SAO

Liên hệ
Màu sắc: Xanh
Xanh
Số lượng:

Thông tin chung

Tính năng nổi bật

Trồng chè dưới tán hồi là mô hình truyền thống đã có từ lâu trên địa bàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, trước đây, người dân chỉ duy trì và thu hái trên những diện tích của cha ông để lại. Từ năm 2015, nhận thấy hiệu quả kinh tế, người dân mới bắt đầu mở rộng diện tích trồng thêm cây chè và trồng dặm cây hồi, nâng tổng diện tích cây chè trồng dưới tán hồi của xã lên gần 100 ha. Thời gian thu hoạch chè thường từ tháng 2 đến tháng 10 âm lịch hằng năm, sản lượng thu được bình quân 50 tấn/năm. Chè hái về và chế biến luôn nên chè đảm bảo độ tươi ngon, hương vị đặc trưng của chè dưới tán hồi. Hiện có Hợp tác xã Chè dưới tán hồi đã được hỗ trợ một số trang thiết bị máy móc phục vụ việc chế biến chè như: máy vo, máy quay, máy hút chân không; hỗ trợ thiết kế logo, bao bì sản phẩm truy suất nguồn gốc sản phẩm, triển khai mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
Đơn vị cung ứng
HTX chè dưới tán Hồi
Địa chỉ: Thôn Khau Phụ-Xã Tô Hiệu-Huyện Bình Gia-Lạng Sơn.
Người đại diện: Lê Tiến Lâm. Sđt: 0977243888

Growing tea under star anise canopy is a traditional model that has existed for a long time in Binh Gia district, Lang Son province. However, in the past, people only maintained and collected tea on the areas left by their forefathers. Since 2015, realizing the economic efficiency, people have just begun to expand the area to grow more tea trees and grow star anise in between, bringing the commune’s total area of ​​tea planted under the star anise canopy to nearly 100 hectares. Tea harvesting time is usually from the seventh month to the tenth month of the lunar calendar every year, the average yield is 50 tons/year. Tea is picked and immediately processed, so the tea ensures the freshness, the characteristic flavor of the tea under the star anise canopy. Currently, the Cooperative of Tea under the star anise canopy has been supported with a number of equipment and machinery for tea processing such as washing machines, grinding machines, vacuum machines; support logo design, product packaging, product traceability, implementation of production model according to VietGAP standards.
Supplier
Cooperative of Tea under the anise canopy
Address: Khau Phu Hamlet, To Hieu Commune, Binh Gia District, Lang Son Province.
Representative: Le Tien Lam. Tel: 0977243888


Xem thêm nội dung
Thu gọn nội dung

Sản phẩm cùng loại

Gian hàng nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới phía bắc có Diện tích đất nông nghiệp chiếm 80% diện tích đất tự nhiên (trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 111.354 ha, đất lâm nghiệp là 679.877 ha). Khí hậu Lạng Sơn có nét đặc trưng khí hậu á nhiệt đới, có nền nhiệt không quá cao, lượng mưa trung bình khoảng 1.400 - 1.500 mm/năm, nền địa hình cao trung bình so với mặt nước biển là 251m. Với các vùng sinh thái đa dạng, (có vùng cánh đồng và miền núi), đất đai tương đối màu mỡ, tài nguyên thiên nhiên phong phú, có hệ thống giao thông thuận lợi, lại cận kề với Trung Quốc - một thị trường lớn, nên Lạng Sơn là cửa ngõ giao lưu kinh tế - du lịch của Việt Nam với Trung Quốc và qua đó tới một số nước trên Thế giới là điều kiện cho tỉnh Lạng Sơn phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa với đa dạng các cây trồng vật nuôi, trong đó có những sản phẩm đặc sản có giá trị kinh tế cao.
---------
Lang Son is a frontier mountainous province in the Northeast of Viet Nam. Agricultural land area is accounting for 80% of natural land area (of which agricultural land is 111,354 ha, forestry land is 679,877 ha). Lang Son's climate is characterized by a subtropical climate, with a low temperature, an average rainfall of about 1,400 - 1,500 mm/year, with an average elevation of 251m above sea level. With diverse ecological regions, (with fields and mountainous areas), relatively fertile land, rich natural resources, convenient transportation system and adjacent to China - a large market. Therefore, Lang Son is the gateway for economic – tourism exchanges of Vietnam with China and through which to a number of countries in the world, which is a condition for Lang Son province to develop agricultural production with diversified plants and animals, including specialty products with high economic value.