Liên hệ gian hàng

Thông tin về gian hàng

  • Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp​
  • Số điện thoại: 02773 878389​
  • Email: tmdldt@dongthap.gov.vn​
  • Facebook:
  • Website: dongthaptrade.com.vn​
Liên hệ gian hàng
Đối tác chiến lược