Đường Sạch Biên Hòa

Công ty CP Đường Thành Thành Công Biên Hòa là doanh nghiệp dẫn dẫn đầu ngành Mía đường Việt Nam, sở hữu vùng nguyên liệu rộng lớn và hiện đại, hệ thống dây chuyền sản xuất theo công nghệ Châu Âu, TTC Sugar cung cấp đầy đủ các giải pháp về đường cho sản xuất công nghiệp lẫn tiêu dùng.

Liên hệ gian hàng

Thông tin về gian hàng

  • Địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh​
  • Số điện thoại: 0904741907​
  • Email: huyendbd@bhs.vn​
  • Facebook:
  • Website: https://www.ttcsugar.com.vn/​
Liên hệ gian hàng
Đối tác chiến lược