5

Gạo bao thai hồng - OCOP 3 SAO

Liên hệ
Màu sắc: Trắng
Trắng
Số lượng:

Thông tin chung

Tính năng nổi bật

* Gạo Bao thai hồng và Nếp ong vàng đây là hai loại gạo đặc sản của huyện Tràng Định Hạt gạo tròn mẩy, trắng sáng, được người dân địa phương ví như “thiếu nữ Tày tuổi trăng tròn, đậm đà, trắng trong và căng tràn sức sống”. Thứ gạo sạch của cánh đồng lòng chảo, với khoảng 4000 ha trồng lúa là chính, nơi có câu chuyện cổ tích nào về nguồn gốc cánh đồng Thất Khê, nơi 7 con suối hợp về, mang chất tinh túy dinh dưỡng của núi đồi tích tụ trong hạt gạo trắng nơi đây.
Bao Thai pink rice and yellow sticky rice are two types of specialty rice of Trang Dinh district. The rice grains are round, bright white, and are likened by the locals as "the Tay girl in the full moon age, tasty, white and energetic”. The clean rice of the basin field, with about 4000 hectares mainly for rice cultivation, where there is a fairy tale about the origin of That Khe field, where 7 streams converge, bringing the nutritional essence of the mountains and hills gathered in the white rice grain here.
Liên hệ: Hợp tác xã Nông sản sạch Tràng Định - Số nhà 03, Phố Xá Cái, Khu III, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định - 0983.679.656


Xem thêm nội dung
Thu gọn nội dung

Gian hàng nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới phía bắc có Diện tích đất nông nghiệp chiếm 80% diện tích đất tự nhiên (trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 111.354 ha, đất lâm nghiệp là 679.877 ha). Khí hậu Lạng Sơn có nét đặc trưng khí hậu á nhiệt đới, có nền nhiệt không quá cao, lượng mưa trung bình khoảng 1.400 - 1.500 mm/năm, nền địa hình cao trung bình so với mặt nước biển là 251m. Với các vùng sinh thái đa dạng, (có vùng cánh đồng và miền núi), đất đai tương đối màu mỡ, tài nguyên thiên nhiên phong phú, có hệ thống giao thông thuận lợi, lại cận kề với Trung Quốc - một thị trường lớn, nên Lạng Sơn là cửa ngõ giao lưu kinh tế - du lịch của Việt Nam với Trung Quốc và qua đó tới một số nước trên Thế giới là điều kiện cho tỉnh Lạng Sơn phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa với đa dạng các cây trồng vật nuôi, trong đó có những sản phẩm đặc sản có giá trị kinh tế cao.
---------
Lang Son is a frontier mountainous province in the Northeast of Viet Nam. Agricultural land area is accounting for 80% of natural land area (of which agricultural land is 111,354 ha, forestry land is 679,877 ha). Lang Son's climate is characterized by a subtropical climate, with a low temperature, an average rainfall of about 1,400 - 1,500 mm/year, with an average elevation of 251m above sea level. With diverse ecological regions, (with fields and mountainous areas), relatively fertile land, rich natural resources, convenient transportation system and adjacent to China - a large market. Therefore, Lang Son is the gateway for economic – tourism exchanges of Vietnam with China and through which to a number of countries in the world, which is a condition for Lang Son province to develop agricultural production with diversified plants and animals, including specialty products with high economic value.