5

Lạp Xưởng

Liên hệ
Màu sắc: Đỏ
Đỏ
Số lượng:

Thông tin chung

Tính năng nổi bật

HKD Vĩnh Thạnh
Số 02A Phan Bội Châu, K.6, P.3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0937 922445
Facebook: Chả lụa bò viên Vĩnh Thạnh


Xem thêm nội dung
Thu gọn nội dung

Sản phẩm cùng loại

Nông Thủy Sản Sóc Trăng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.