5

Na Chi Lăng (CUSTARD APPLE IN CHI LANG DISTRICT) - OCOP 4 SAO

Liên hệ
Màu sắc: Xanh
Xanh
Số lượng:

Thông tin chung

Tính năng nổi bật

Na Chi Lăng nổi tiếng với đặc trưng là vị ngọt, hương thơm hấp dẫn, quả tròn, mắt to, thịt dày, kẽ mắt trắng, da xanh non. Na là một trong những cây ăn quả quý, quả na có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Cây na dai đặc biệt thích hợp với vùng đất Chi Lăng, Hững Lũng tỉnh Lạng Sơn cho quả na thơm và ngọt đặc trưng, được thị trường rất ưa chuộng.
(Custard apple in Chi Lang is famous for its sweet taste, attractive aroma, round fruit, big eyes, thick flesh, white interstitial eyes, and young green skin. Custard apple is one of the precious fruit trees, custard apple has high nutritional value and economic value. The Tough Custard apple tree is especially suitable for Chi Lang and Hung Lung lands in Lang Son province for its characteristic sweet and fragrant custard apple, which is very popular in the market.)
Liên hệ:
- Hợp tác xã Dịch vụ và sản xuất Nông nghiệp Đồng Mỏ - Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng - 0363.845.282
- Tổ hội sản xuất Na theo tiêu chuẩn VietGAP xã Chi Lăng - Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn - 0386.151.518
- Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông, lâm nghiệp xã Cai Kinh - Xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng - 0372.514.440
- Hợp tác xã Dịch vụ dịch vụ nông nghiệp Hòa Lạc - Thôn Rừng Cấm Chằm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng - 0978.561.617
- Hợp tác xã Dịch vụ Yên Sơn - Thôn Trục Bây, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng - 0337.686.000


Xem thêm nội dung
Thu gọn nội dung

Sản phẩm cùng loại

Gian hàng nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới phía bắc có Diện tích đất nông nghiệp chiếm 80% diện tích đất tự nhiên (trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 111.354 ha, đất lâm nghiệp là 679.877 ha). Khí hậu Lạng Sơn có nét đặc trưng khí hậu á nhiệt đới, có nền nhiệt không quá cao, lượng mưa trung bình khoảng 1.400 - 1.500 mm/năm, nền địa hình cao trung bình so với mặt nước biển là 251m. Với các vùng sinh thái đa dạng, (có vùng cánh đồng và miền núi), đất đai tương đối màu mỡ, tài nguyên thiên nhiên phong phú, có hệ thống giao thông thuận lợi, lại cận kề với Trung Quốc - một thị trường lớn, nên Lạng Sơn là cửa ngõ giao lưu kinh tế - du lịch của Việt Nam với Trung Quốc và qua đó tới một số nước trên Thế giới là điều kiện cho tỉnh Lạng Sơn phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa với đa dạng các cây trồng vật nuôi, trong đó có những sản phẩm đặc sản có giá trị kinh tế cao.
---------
Lang Son is a frontier mountainous province in the Northeast of Viet Nam. Agricultural land area is accounting for 80% of natural land area (of which agricultural land is 111,354 ha, forestry land is 679,877 ha). Lang Son's climate is characterized by a subtropical climate, with a low temperature, an average rainfall of about 1,400 - 1,500 mm/year, with an average elevation of 251m above sea level. With diverse ecological regions, (with fields and mountainous areas), relatively fertile land, rich natural resources, convenient transportation system and adjacent to China - a large market. Therefore, Lang Son is the gateway for economic – tourism exchanges of Vietnam with China and through which to a number of countries in the world, which is a condition for Lang Son province to develop agricultural production with diversified plants and animals, including specialty products with high economic value.