Liên hệ gian hàng

Thông tin về gian hàng

  • Địa chỉ: HTX Thạnh Lợi và HTX Thủy sản Tân Thủy tại Tỉnh Bến Tre​
  • Số điện thoại: 024 66 52 42 45​
  • Email: scbv@vcci.com.vn​
  • Facebook:
  • Website:
Liên hệ gian hàng
Đối tác chiến lược