5

TRÀ MÃNG CẦU VĨNH KIÊN ( túi 100g) Sản phẩm OCOP 3 sao

Liên hệ
Màu sắc: Vàng đồng
Vàng đồng
Số lượng:

Thông tin chung

Tính năng nổi bật

TRÀ MÃNG CẦU VĨNH KIÊN
Địa chỉ sản xuất: HTX Mãng cầu gai Vĩnh Kiên,. Số 107, Ấp Vĩnh Kiên, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng SĐT: 0357.249.774
Sản phẩm OCOP 3 sao của thị xã Ngã Năm

TRÀ MÃNG CẦU VĨNH KIÊN 
Địa chỉ sản xuất: HTX Mãng cầu gai Vĩnh Kiên,. Số 107, Ấp Vĩnh Kiên, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng    

SĐT: 0357.249.774    

HSD: 12 tháng

Sản phẩm OCOP 3 sao của thị xã Ngã Năm


Xem thêm nội dung
Thu gọn nội dung

Sản phẩm cùng loại

Nông Thủy Sản Sóc Trăng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.